Ntokozo Mbambo – Amandla Egazi Mp3 Download (Audio) Free + Lyrics

Amandla Egazi by Ntokozo Mbambo Mp3 Music Download Free + Lyrics Can Be Found On This Page.

Do you wish to download Amandla Egazi By Ntokozo Mbambo for free? Then, you are going to find the download link here.

This song is from the Album SPIRIT AND LIFE and was released year 2015.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Amandla Egazi by Ntokozo Mbambo Mp3 Music Lyrics

Yilelo Gazi Elasinqobela lasipha ukuphila

Linyihlawulo Yelifa Laphakade

Lona Liwumthombo Wokuphila

Lona Liyisisekrlo Sensinfiso Yezimpilo Zethu

Yilelo Gazi Elasihkenga Ekubhujisweni

Lasisindusa Ekufeni

Ngalo Lisuliwe Icala

Kuphelelisiwr Okilotshiwr Ezwini Lakhe

Amandla egazi negama likaJesu

Asusa ukweswela nenhlupheko

Khuluma igazi likaJesu empilweni yakho

Uzophila impili enothile

Egculisekile nethokomele

Khulums igazi likaJesu empilweni yakho

Yebo kuphelele

Okudingayo empilweni yakho

Wena biza amandla egazi lemvana

Yebo kukhona konke

Okungashintsha lesisimo sakho

Wena biza amandla egazi lemvana Um’ ufun’ uk’thula

Wena biza amandla egazi lemvana

Um’ufuna intokozo

Wena biza amandla egazi lemvana

Kukhona konk’ ok’dingayo

Wena biza amandla egazi lemvana

Awusoze waswele lutho

Wena biza amandla egazi lemvana Wena biza amandla egazi lemvana

I hope you were able to download Amandla Egazi by Ntokozo Mbambo mp3 music (Audio) for free. You can also find the mp4 video on the page.

What do you think about the song? Drop a comment below. Also, don’t forget share this wonderful song using the share buttons below.

Spread the Gospel

Leave a Comment