Spirit of Praise – Ekugcineni Mp3 Download (Audio) Free + Lyrics

Ekugcineni by Spirit of Praise Mp3 Music Download Free + Lyrics Can Be Found On This Page.

Do you wish to download Ekugcineni By Spirit of Praise for free? Then, you are going to find the download link here

This song is from the Album SPIRIT OF PRAISE VOL. 7 (LIVE) and was released year 2022.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Ekugcineni by Spirit of Praise Mp3 Music Lyrics

Ekugcineni ngize ngahleka nami
Ekugcineni ngize ngajabula nami
Bengithi ngofela lapha
Bengithi kohlala kunjena
Ekugcineni ngize ngaleka nam

Namahla nkos′ impela ngaymangala
Njal’ uma ngibhek emuva
Kube wena wawungekho
Ngabe ngafela′ endleleni
Mangibuk’ izim’ eng′dlule kuzo
Mangibhek′ inhluphek’ ongkhiphe kuyo
Ngang′ngazi ekugcineni
Nami ngojabula, nami
Wangenz’ umunt′ uJesu
Phakathi kwabezizwe
Waphakamis’ igama lami
Wangenz′ umuntu
Ngyabonga Jesu
Kulenhlupheko ebengikuyo
Ngang’ngazi ngophuma nami
Ow ekugcineni baba wam
Bengazi nami ngojabula ngeny’ imini
Ekugcineni
Ngahleka nami
Phela nam njengo Daniel baba
Wayengazi ukuth′ uyophuma kulowo mgodi
Njengo Ba impuputhe
Wayengazi nge; ny′ ilang’ uyoona
Njengesishosha echibini
Sasingazi naso sohamba
Kodwa sathwal′ uhlaka lwaso
Sahamba
Simemeza sithi…

I hope you were able to download Ekugcineni by Spirit of Praise mp3 music (Audio) for free.

What do you think about the song? Drop a comment below. Also, don’t forget share this wonderful song using the share buttons below.

Spread the Gospel

Leave a Comment